Obowiązki LGD w zakresie monitorowania i ewaluacji realizacji LSR

Dokument

Obowiązki LGD w zakresie monitorowania i ewaluacji realizacji LSR

PDF 0,38 MB
Wersja obowiązująca od 01.09.2017

Załączniki (2)

Sprawozdanie z realizacji LSR

PDF 3,47 MB
Wersja obowiązująca od 01.09.2017