Wzór umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dokument

Wzór umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PDF 0,18 MB
Wersja obowiązująca od 10.11.2015

Załączniki (1)

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej Harmonogram naborów wniosków

PDF 0,08 MB
Wersja obowiązująca od 10.11.2015