Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...)

Wzór umowy o przyznanie pomocy  na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokument

Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...) Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...)

PDF 0,64 MB
Wersja obowiązująca od 23.03.2019

Załączniki (7)

Aneks do umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...)

PDF 0,09 MB
Wersja obowiązująca od 23.03.2019

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

PDF 0,04 MB
Wersja obowiązująca od 23.03.2019

Załącznik 2 Wykaz działek

PDF 0,04 MB
Wersja obowiązująca od 23.03.2019

Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji

PDF 0,05 MB
Wersja obowiązująca od 23.03.2019

Załącznik 4 Informacja o podłączonych przyłączach

PDF 0,05 MB
Wersja obowiązująca od 23.03.2019

Załącznik 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

PDF 0,12 MB
Wersja obowiązująca od 23.03.2019