Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...)

Wzór umowy o przyznanie pomocy  na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokument

Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...) Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...)

PDF 0,43 MB
Wersja obowiązująca od 01.03.2022