Wzór umowy o dofinansowanie dla operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Dokument

Wzór umowy o dofinansowanie dla operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Wzór umowy o dofinansowanie dla operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

PDF 0,26 MB
Wersja obowiązująca od 12.02.2020

Załączniki (7)

Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo - finansowe

PDF 0,04 MB
Wersja obowiązująca od 12.02.2020

Załącznik 4 Informacja po realizacji operacji

PDF 0,05 MB
Wersja obowiązująca od 12.02.2020