LEADER: Wzór umowy dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokument

LEADER: Wzór umowy dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 LEADER: Wzór umowy dla projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF 0,43 MB
Wersja obowiązująca od 11.10.2022

Załączniki (3)

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

PDF 0,17 MB
Wersja obowiązująca od 11.10.2022

Załącznik nr 2 Wykaz działak ewidencyjnych

PDF 0,08 MB
Wersja obowiązująca od 11.10.2022

Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

PDF 0,18 MB
Wersja obowiązująca od 11.10.2022