PO Ryby: Wzór umowy o przyznanie pomocy ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja"

Dokument

PO Ryby: Wzór umowy o przyznanie pomocy ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja" PO Ryby: Wzór umowy o przyznanie pomocy ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja"

PDF 0,21 MB
Wersja obowiązująca od 15.09.2017

Załączniki (4)

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

PDF 0,03 MB
Wersja obowiązująca od 15.09.2017

Załącznik nr 2 Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

PDF 0,04 MB
Wersja obowiązująca od 15.09.2017

Załącznik nr 3 Harmonogram wypłaty zaliczki

PDF 0,03 MB
Wersja obowiązująca od 15.09.2017

Załącznik nr 4 Wniosek o wypłatę zaliczki

PDF 0,04 MB
Wersja obowiązująca od 15.09.2017