PO Ryby: Wzór umowy o dofinansowanie na koszty bieżące i aktywizację dla Lokalnych Grup Działania w sektorze rybołówstwa

Dokument

PO Ryby: Wzór umowy o dofinansowanie na koszty bieżące i aktywizację dla Lokalnych Grup Działania w sektorze rybołówstwa

PDF 0,18 MB
Wersja obowiązująca od 09.01.2017

Załączniki (3)

Załącznik 2 Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

PDF 0,04 MB
Wersja obowiązująca od 09.01.2017