Znajdź Lokalną Grupę Działania

Do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przystąpiły 32 Lokalne Grupy Działania:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale www

  ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
  tel. 18/334 11 44, 664 758 092
  e-mail: lgd.spisz@gmail.com

 2. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy www

  Raba Wyżna 45B, 34-721 Raba Wyżna
  tel. 18/267 86 48
  e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl

 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” www

  Koniusza 5, 32-104 Koniusza
  tel. 12/386 94 24
  e-mail: h.wawrzen@koniusza.pl; prokopara@wp.pl

 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” www

  ul. 11 listopada 37, 38-300 Gorlice
  tel. 18/352 65 76
  e-mail: biuro@lgdbeskidgorlicki.pl

 5. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” www

  Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa
  tel. 14/684 45 49
  e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

 6. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” www

  ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów
  tel. 32/720 65 02, 795 456 259
  e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl

 7. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju www

  ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
  tel. 14/652 44 04
  e-mail: psr@interia.pl

 8. Stowarzyszenie Dolina Karpia www

  ul. Rynek 2, 32-640 Zator
  tel. 33/841 05 84
  e-mail: biuro@dolinakarpia.org

 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” www

  ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
  tel. 787 917 005
  e-mail: biuro@lgdlimanowa.eu, j.pazdan@lgdlimanowa.eu

 10. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” www

  ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa
  tel. 14/671 40 70
  e-mail: biuro@cenoma.pl

 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” www

  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel. 33/874 41 72
  e-mail: podbabiogorze@op.pl

 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” www

  ul. Edukacyjna 9 Rajsko, 32-600 Oświęcim
  tel. 33/843 60 28
  e-mail: biuro@dolinasoly.eu

 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” www

  ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice
  tel. 508 380 987
  e-mail: wadoviana@op.pl

 14. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania www

  ul. Janów Dolny 17/3, 32-200 Miechów
  tel. 41/383 49 43
  e-mail: miechowjaksa@home.pl

 15. „Gościniec 4 Żywiołów” www

  Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów
  tel. 33/843 62 18
  e-mail: lgd.gosciniec@gmail.com

 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny www

  ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
  tel. 789 304 706

  e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl

 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” www

  ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom
  tel. 32/724 25 23, 694 128 336

  e-mail: lgd@nadbialaprzemsza.org.pl; biuro@lgdnbp.pl

 18. LGD "Korona Sądecka" www

  ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
  tel. 18/548 02 55

  e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

 19. Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” www

  Waryś 327a, 32-825 Borzęcin
  tel. 14/684 66 66
  e-mail: biuro@przedgorze.pl; biuroprzedgorze@gmail.com

 20. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego www

  Rytro 380, 33-343 Rytro
  tel. 18/ 449 71 35
  e-mail: biuro@perlybeskidu.pl

 21. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała www

  ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn
  tel. 14/665 37 37
  e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

 22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa" www

  ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw
  tel. 12/274 62 99
  e-mail: biuro@turystycznapodkowa.pl

 23. Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska www

  ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
  tel. 18/267 62 38
  e-mail: lgd.mszana@gmail.com

 24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby www

  Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
  tel. 14/685 44 44
  e-mail: biuro@dolinaraby.pl

 25. Zielony Pierścień Tarnowa www

  Skrzyszów 335A, 33-156 Skrzyszów
  tel. 790 205 244
  e-mail: biuro@lgdzpt.pl

 26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” www

  Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
  tel. 18/547 66 80
  e-mail: biuro@bramabeskidu.pl

 27. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa www

  ul. Włodzimierza Szomańskiego 1 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej),
  32-091 Zagórzyce Dworskie
  tel. 12/346 43 12
  e-mail: info@koronakrakowa.pl

 28. Blisko Krakowa www

  ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) 
  tel. 12/ 256 02 31
  e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl  

 29. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” www

  ul. Słowackiego 28, 32-400 Myślenice
  tel. 12/274 00 65
  e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl

 30. Podhalańska Lokalna Grupa Działania www

  ul. Orkana 37 c, 34-424 Szaflary
  tel. 18/201 15 43
  e-mail: info@podhalanska.pl

 31. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego www

  ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
  tel. 12 288 00 95 
  e-mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu

 32. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” www

  ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
  tel. 12/380 10 61
  e-mail: biuro@jurajskakraina.pl

Lokalne Grupy Działania w Małopolsce, których Lokalne Strategie Rozwoju zostały wybrane do realizacji w perspektywie 2014-2020