Rozporządzenie MRiRW z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokument

Rozporządzenie MRiRW z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Rozporządzenie MRiRW z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF 0,29 MB
Wersja obowiązująca od 21.12.2021