Rozporządzenie MRiRW z dnia 15.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokument

Rozporządzenie MRiRW z dnia 15.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Rozporządzenie MRiRW z dnia 15.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF 0,26 MB
Wersja obowiązująca od 21.12.2021