Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Pismo z MRiRW dotyczące wyłączeń stosowania przepisów ust. 1-4 art. 43a ust. 5 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich - pobierz.

Dokument

Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

PDF 0,56 MB
Wersja obowiązująca od 21.02.2018