Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2015 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014–2020