Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie na wybór LSR na okres 2023-2027

od 22.05.2023 10:00 do 22.05.2023 14:00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków  

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych wnioskodawców w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres 2023-2027.  

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli dotychczasowych oraz potencjalnych Lokalnych Grup Działania (LGD).

Dotyczy:

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwagi:

W przerwach szkolenia uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji na stoisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej Instytucji. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 17 maja br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.   

Osobami do kontaktu w sprawie są:   

Pani Agnieszka Tomecka, tel. 12 29 90 638, e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl   

Pani Monika Kaczmarczyk, tel. 12 63 03 145, e-mail: monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail:  

agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl.  Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.       

UWAGA!

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 19 maja br. do godz. 10:00 telefonicznie pod numerami 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl.

Program szkolenia

Program szkolenia

Materiały ze szkolenia:

Prezentacja - szkolenie konkurs LSR 22.05.2023

Pytania LGD - odpowiedzi SWM

Zał. nr 2 Plan komunikacji z lokalną społecznością