Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, typ operacji „Scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

od 11.07.2016 09:30 do 11.07.2016 12:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106, Kraków

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106, Kraków

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, typ operacji „Scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej Instytucji. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 5 lipca br. do godz. 12.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 29 90 670, marlena.mazur@umwm.pl

Materiały szkoleniowe:

Scalanie gruntów-prezentacja

PROW-zp-prezentacja