Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” - PROW 2014-2020

od 24.10.2023 10:00 do 24.10.2023 13:30
Wielicka 72b, 30 – 552 Kraków, I piętro, pok. 106
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich,  ul. Wielicka 72b, 30 – 552 Kraków, I piętro, pok. 106.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli gmin oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uwagi:  

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 19 października 2023 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu. 

Osobami do kontaktu w sprawie są: 

Pani Agnieszka Tomecka, tel. 12 29 90 638, e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl 

Pani Monika Kaczmarczyk, tel. 12 63 03 145, e-mail: monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:  

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl. 

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.    

UWAGA!

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 20 października br. do godz. 14:00 telefonicznie pod numer 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl.

Program szkolenia

Program szkolenia

PREZENTACJA - WNIOSEK  

PREZENTACJA - ROZPORZĄDZENIE