Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020

od 29.03.2022 09:30 do 29.03.2022 14:00
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Aleja 29 Listopada 46, 31-482 Kraków

Uczestnicy szkolenia:

Spotkanie jest adresowane do dotychczasowych oraz potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020. Udział polecamy szczególnie przedstawicielom nowych podmiotów, chcących aplikować w konkursie na wybór nowych lokalnych strategii rozwoju.

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej Instytucji. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 24 marca br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobami do kontaktu w sprawie są:

Pani Marlena Mazur, tel. 12 29 90 670, e-mail: marlena.mazur@umwm.malopolska.pl

Pani Agnieszka Tomecka, te. 12 299 0 638, e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod podane numery telefonu lub pisząc maila na wskazane adresy e-mail. Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.   

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 28 marca br. do godz. 10:00 telefonicznie lub pisząc maila.

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja