Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD): Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych, RODO – zmiany niezbędne do wprowadzenia w Stowarzyszeniach

od 23.04.2018 08:30 do 23.04.2018 16:30
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu Województwa Małopolskiego.

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej LGD. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 16 kwietnia br. do godz. 10.00. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu. 

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 29 90 670, marlena.mazur@umwm.pl.

Szkolenie poprowadzi Pani Barbara Każarnowicz – radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa, w tym ochrony danych osobowych. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych). Od lat związana z sektorami gospodarczymi gdzie ochrona danych osobowych , zagadnienia poufności są podstawą prowadzenia działalności zawodowej. Wprowadzała normę ISO, wdrażała politykę ochrony danych osobowych. Uczestnik prac legislacyjnych.