Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania „Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego w ramach PROW na lata 2014-2020”

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 21.10.2015 10:00 do 21.10.2015 15:00
Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego
Brak wolnych miejsc

Miejsce

siedziba Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski.

Uwagi

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej LGD. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia  14 października br. do godz. 16.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Monika Budzińska, tel. 12 29 90 670, monika.budzinska2@umwm.pl