Spotkanie informacyjne dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

od 15.01.2018 09:30 do 15.01.2018 14:00
Dom Gościnny UJ „Przegorzały”, ul. Jodłowa 13, Kraków
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Dom Gościnny UJ „Przegorzały”, ul. Jodłowa 13, Kraków

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2018 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu. 

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 299 06 70, adres e-mail: marlena.mazur@umwm.pl

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja 1 - Spotkanie informacyjne dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Prezentacja 2 - Kryteria oceny projektów partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Prezentacja 3 - Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o wybór operacji w 2017 r.