Spotkanie informacyjne dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

od 12.01.2017 10:00 do 12.01.2017 13:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie (sala sesyjna), ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków.

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia  5 stycznia 2017 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Gabriela Puszko, tel. 12 63 03 395, gabriela.puszko@umwm.pl

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja 1 

Prezentacja 2

Prezentacja 3