Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

od 27.02.2023 10:00 do 27.02.2023 13:00
ul. Wielicka 72b, 30 – 552 Kraków, I piętro, pok. 106
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, 
ul. Wielicka 72b, 30 – 552 Kraków, I piętro, pok. 106.  

Uczestnicy spotkania:

Spotkanie jest adresowane do Prezesów i Wiceprezesów Zarządów LGD oraz Dyrektorów/Kierowników biur LGD.

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 22 lutego br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.   

Osobami do kontaktu w sprawie są:  

Pani Agnieszka Tomecka, tel. 12 29 90 638, e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl  

Pani Monika Kaczmarczyk, tel. 12 63 03 145, e-mail: monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl    

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail: 

agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl. 

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.     

UWAGA!

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 23 grudnia br. do godz. 10:00 telefonicznie pod numerami 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl.

Program spotkania

Program spotkania LGD 27.02.2023 r.

Materiały ze szkolenia