Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

od 14.12.2022 10:00 do 14.12.2022 13:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie (sala sesyjna, 7 piętro), ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie (sala sesyjna, 7 piętro), ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków. 

Uczestnicy spotkania:

Spotkanie jest adresowane do Prezesów i Wiceprezesów Zarządów LGD oraz Dyrektorów/Kierowników biur LGD.. 

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 9 grudnia br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.  

Osobami do kontaktu w sprawie są: 

Pani Agnieszka Tomecka, tel. 12 29 90 638, e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl 

Pani Monika Kaczmarczyk, tel. 12 63 03 145, e-mail: monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl

  

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl. Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.    

UWAGA!

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 12 grudnia br. do godz. 10:00 telefonicznie pod numerami 12 29 90 638, 12 63 03 145 lub pisząc maila na adres e-mail: agnieszka.tomecka@umwm.malopolska.pl, monika.kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl.

Program spotkania

Program spotkania LGD 14.12.2022 r.

Materiały szkoleniowe

Prezentacja