Spotkanie dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014-2020 (WOD–KAN)

od 18.07.2017 12:30 do 18.07.2017 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30 - 552 Kraków

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106, Kraków.

Uczestnicy spotkania:

Spotkanie jest adresowane do beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (GOSPODARKA WODNO –ŚCIEKOWA).

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej Instytucji. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 14 lipca br. do godz. 12.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu. 

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 29 90 670, marlena.mazur@umwm.pl.