Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 13 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Procedury odwoławcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 | PDF, 575.34KB

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b. rozporządzenia nr 1303/2013 w tym w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca warunków udzielenia wsparcia określonych przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków | PDF, 268.07KB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. warunków udzielenia wsparcia).

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW w sprawie stosowania przez LGD wytycznej 2/1/2016 oraz minimalnej kwoty pomocy w ramach premii na podejmowanie działalności gospodarczej | PDF, 157.51KB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. stosowania wytycznej 2/1/2016 oraz minimalnej kwoty pomocy w ramach premii).

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca braku możliwości zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy przez wnioskodawcę | PDF, 352.03KB

Interpretacja MRiRW dotycząca braku możliwości zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania protestów wnioskodawców w kontekście blokowania środków w ramach naboru | PDF, 133.78KB

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania  protestów wnioskodawców na decyzje LGD dotyczące  wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

LEADER/Ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania protestów wnioskodawców w kontekście oceny dodatkowych warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru | PDF, 212.84KB

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania protestów wnioskodawców na decyzje LGD dotyczące  wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. oceny dodatkowych warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru).

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca sposobu oceny dokumentacji dotyczącej wyboru operacji dokonanego w LGD przez Samorząd Województwa | PDF, 1.60MB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. sposobu oceny dokumentacji dotyczącej wyboru operacji dokonanego w LGD przez Samorząd  Województwa).

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 (weryfikacja przez LGD tytułu prawnego do nieruchomości) | PDF, 256.43KB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020).

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja SW Małopolskiego dotycząca oceny i wyboru operacji w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 | PDF, 90.25KB

Interpretacja Samorządu Województwa Małopolskiego dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. oceny zgodności operacji z LSR).

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER