Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 66 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja ARiMR dotycząca utraty ststusu bezrobotnego przed zawarciem umowy o przynanie pomocy | PDF, 340.84KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR dotycząca poddziałania 19.2 (zasiłek macierzyński) | PDF, 197.05KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR dotyczaca dotyczące procedowania wniosku wspólnika spółki cywilnej | PDF, 293.83KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARIMR dotycząca poddziałania 19.2 | PDF, 290.66KB

Interpretacja ARIMR dotycząca spełnienia warunku wynikającego z § 3 Rozporządzenia  MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 do czasu wypłaty II transzy wniosku o płatność.

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR dotycząca rozliczenia wyprzedzającego finansowania w ramach PROW 2014-2020 | PDF, 141.58KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER