Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja MRiRW dotycząca sposobu oceny dokumentacji dotyczącej wyboru operacji dokonanego w LGD przez Samorząd Województwa | PDF, 1.60MB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. sposobu oceny dokumentacji dotyczącej wyboru operacji dokonanego w LGD przez Samorząd  Województwa).

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW w sprawie warunków, jakie powinno spełniać targowisko realizowane w ramach operacji typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” | PDF, 159.89KB

Interpretacja MRiRW w sprawie warunków, jakie powinno spełniać targowisko realizowane w ramach operacji typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW 2014-2020.

Działania samorządowe/targowiska

Działania samorządowe

Interpretacja MRiRW dotycząca Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | PDF, 429.67KB

Interpretacja w sprawie: wymagań dotyczących stosowania logotypów w przypadku dwufunduszowych  LGD, ogłaszania naborów wniosków zgodnie z planowanymi harmonogramami, podawania przez LGD do publicznej wiadomości informacji o sposobie wykorzystania pomocy finansowej.

LEADER/umowa ramowa

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | PDF, 264.95KB

Interpretacja w sprawie zapewnienia obecności pracownika w biurze LGD.

LEADER/umowa ramowa

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 (weryfikacja przez LGD tytułu prawnego do nieruchomości) | PDF, 256.43KB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020).

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie mobilnego inkubatora przetwórstwa lokalnego | PDF, 308.03KB

LEADER/Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacje Samorządu Województwa Małopolskiego dotyczące Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | PDF, 180.58KB

Interpretacje w sprawie zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz w sprawie zobowiązań LGD wynikających z umowy ramowej.

LEADER

Interpretacja ARiMR dotycząca poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja (poddziałanie 19.4), objętego PROW na lata 2014-2020 (w zakresie zatrudniania i utrzymania poziomu zatrudnienia) | PDF, 320.99KB

Interpretacje dotycząca zobowiązań w zakresie zatrudniania i utrzymania  poziomu zatrudnienia pracowników biura LGD).

LEADER/koszty bieżące i aktywizacja

LEADER

Interpretacja SW Małopolskiego dotycząca oceny i wyboru operacji w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 | PDF, 90.25KB

Interpretacja Samorządu Województwa Małopolskiego dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. oceny zgodności operacji z LSR).

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER