Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja ARiMR dotycząca warunku ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 | PDF, 293.60KB

Interpretacja dotyczy ciągłości działalności związanej z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę.

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacje Samorządu Województwa Małopolskiego dotycząca poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (poddziałanie 19.3), objętego PROW na lata 2014-2020 | PDF, 310.69KB

Interpretacja dotyczące m.in.: celów projektu współpracy, tworzenia miejsc pracy w ramach projektu, kryterium doświadczenia, partnerów zagranicznych.

LEADER/projekty współpracy

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania protestów wnioskodawców w kontekście blokowania środków w ramach naboru | PDF, 133.78KB

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania  protestów wnioskodawców na decyzje LGD dotyczące  wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

LEADER/Ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania protestów wnioskodawców w kontekście oceny dodatkowych warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru | PDF, 212.84KB

Interpretacja MRiRW dotycząca rozpatrywania protestów wnioskodawców na decyzje LGD dotyczące  wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. oceny dodatkowych warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru).

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER