Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja ARiMR dotyczaca zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie sekcji wskaźników obowiązujących | PDF, 175.68KB

Interpretacja ARiMR dotyczaca zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW  na lata 2014-2020, w zakresie sekcji wskaźników obowiązujących.

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Procedury odwoławcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 | PDF, 575.34KB

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b. rozporządzenia nr 1303/2013 w tym w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca warunków udzielenia wsparcia określonych przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków | PDF, 268.07KB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. warunków udzielenia wsparcia).

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW w sprawie stosowania przez LGD wytycznej 2/1/2016 oraz minimalnej kwoty pomocy w ramach premii na podejmowanie działalności gospodarczej | PDF, 157.51KB

Interpretacja MRiRW dotycząca oceny i wyboru operacji  w ramach naborów z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. stosowania wytycznej 2/1/2016 oraz minimalnej kwoty pomocy w ramach premii).

LEADER/Ocena i wybór operacji / nabory

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca braku możliwości zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy przez wnioskodawcę | PDF, 352.03KB

Interpretacja MRiRW dotycząca braku możliwości zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LEADER/ocena i wybór operacji/nabory

LEADER

Interpretacja ARiMR dotyczaca warunków przyznawania pomocy w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 | PDF, 194.38KB

Interpretacja dotyczy weryfikacji działalności pod katem 365 dni.

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR dotycząca mozliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 przez osobę fizyczną - udziałowca spółki z o.o., która jest jednocześnie prezesem zarządu spółki | PDF, 262.52KB

Interpretacja ARiMR dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 przez osobę fizyczną - udziałowca spółki z o.o., która jest jednocześnie prezesem zarządu spółki (Interpretacja dotyczy czy prezes spółki może złożyć wniosek na otwarcie działalności gospodarczej).

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER