Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja MRiRW w sprawie aktualizacji LSR w zakresie zmiany składu Rady LGD | PDF, 243.42KB

Interpretacja MRiRW w sprawie braku konieczności aneksowania umowy ramowej w zakresie zmiany składu Rady LGD.

LEADER/umowa ramowa

LEADER

Interpretacja ARiMR dotycząca informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW | PDF, 272.98KB

Interpretacja ARiMR dotycząca informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, w sposób określony w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR dotycząca zakupionego sprzętu w ramach poddziałania, będącego przedmiotem zastawu rejestrowego | PDF, 343.20KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR w sprawie wyjaśnień do § 29 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia (pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje) | PDF, 541.63KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca wdrażania operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy | PDF, 247.24KB

Odpowiedź MRiRW na pytania LGD w zakresie poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  objętego PROW na lata 2014-2020.

LEADER/projekty współpracy

LEADER