Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja ARiMR dotyczaca dotyczące procedowania wniosku wspólnika spółki cywilnej | PDF, 293.83KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARIMR dotycząca poddziałania 19.2 | PDF, 290.66KB

Interpretacja ARIMR dotycząca spełnienia warunku wynikającego z § 3 Rozporządzenia  MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 do czasu wypłaty II transzy wniosku o płatność.

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca weryfikacji kryterium operacji polegających na realizacji projektów współpracy (kryterium dot. zgodności celu projektu współpracy z celami szczegółowymi LSR) | PDF, 121.36KB

Interpretacja MRiRW dotycząca poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (poddziałanie 19.3), objętego PROW na lata 2014-2020 (dot. weryfikacji kryterium operacji polegających na realizacji projektów współpracy).

LEADER/projekty współpracy

LEADER

Pismo w sprawie wypłaty pomocy na projekt grantowy Poddziałania 19.2 | PDF, 228.85KB

Wyjaśnienia dotyczące warunku wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach Poddziałania 19.2, dotyczącego niewykonywania działalności gospodarczej przez grantobiorców.

LEADER/granty

LEADER