Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja MRiRW dotycząca możliwości uznania za koszty kwalifikowalne kosztów związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w celu uruchomienia publicznego przedszkola pełnowymiarowego lub publicznego punktu przedszkolnego - odpowiedź | PDF, 75.58KB

Pytanie

Interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154).

Działania samorządowe

Interpretacja MRiRW w zakresie sposobu oceny kryterium wyboru operacji (organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne) - odpowiedź | PDF, 100.27KB

Pytanie

Interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154).

Działania samorządowe

Zmienione zasady w zakresie trybu konkurencyjnego | PDF, 66.96KB

Informacja na temat zmian dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym w związku z zmianą art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Interpretacja ARiMR dotycząca utraty ststusu bezrobotnego przed zawarciem umowy o przynanie pomocy | PDF, 340.84KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Informacja MRiRW dotycząca sposobu obliczania terminów w toku postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym | PDF, 91.33KB

Informacja dotycząca sposobu obliczania terminów w toku postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym w ramach PROW 2014-2020 prowadzonego w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Interpretacja ARiMR dotycząca poddziałania 19.2 (zasiłek macierzyński) | PDF, 197.05KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER