Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 | PDF, 1.12MB

Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader.

LEADER

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów | PDF, 362.74KB

Broszura zredagowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie analizy posiadanych informacji na temat błędów popełnianych przez wnioskodawców i beneficjentów w poprzednim okresie programowania.

Pytania i odpowiedzi dotyczące operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | PDF, 2.04MB

Pytania i odpowiedzi zostały zredagowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działania samorządowe/drogi lokalne

Działania samorządowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - część 2 | PDF, 931.59KB

Druga część pytań i odpowiedzi dotycząca operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych została zredagowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działania samorządowe/drogi lokalne

Działania samorządowe, 15.01.2016

Pytania i odpowiedzi dotyczące operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - część 3 | PDF, 584.81KB

Pytania i odpowiedzi zostały zredagowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działania samorządowe/drogi lokalne

Działania samorządowe

UWAGA PROW 2007 - 2013 Informacja dla Beneficjentów realizujących operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich | PDF, 1.32MB

Informacja dla Beneficjentów realizujących operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013

badania, rozwój, innowacje