Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 210 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Gospodarka wodno-ściekowa – baza danych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) | {FILE_INFO}

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej http://kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html została udostępniona aktualizacja „Programu wodno-środowiskowego kraju”.

Potrzebne informacje do wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy na gospodarkę wodno-ściekową w zakresie spełniania przez operacje kryterium wyboru, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1185) znajdują się w załączniku – bazie danych (załącznik nr 9). Bazę danych należy otworzyć poprzez aplikację.

Szczegółowe informacje na temat bazy danych i aplikacji znajdują się w pliku „aPWSK dla MsAccess - instrukcja uzytkownika.pdf”.

Działania samorządowe/wod-kan

Działania samorządowe, 25.10.2016

Interpretacja w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (środek transportu) | PDF, 452.88KB

Interpretacja przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środek transportu).

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 | PDF, 214.17KB

Interpretacja przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja w zakresie kwalifikowalności środków transportu (13.09.2016) | PDF, 345.46KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER