Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Informacja w sprawie konieczności stosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przesłanek wykluczenia | DOCX, 17.33KB

Informacja w sprawie konieczności stosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Interpretacja MRiRW dotycząca targowisk | PDF, 151.35KB

Interpretacja dotycząca trudności w stosowaniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane na cele promocji produktów lokalnych”, związanych z kryterium wyboru operacji polegającym na ustanowieniu zniżek w opłatach targowych dla rolników, przekazuję następujące informacje.

Działania samorządowe/targowiska

Działania samorządowe

Interpretacja MRiRW ws. przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 18 sierpnia 2017 r. | PDF, 214.81KB

działania samorządowe/podstawowe usługi

Działania samorządowe