Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to struktura zrzeszająca instytucje zainteresowane rozwojem wsi.

Głównym zadaniem KSOW jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę i rozpowszechnianie informacji wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Sieć prowadzi także identyfikację i analizę dobrych praktyk, wymianę istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich doświadczeń oraz transfer know-how.

Wśród działań Sieci należy wymienić również przygotowanie i współudział w szkoleniach dla Lokalnych Grup Działania.

KSOW stanowi również narzędzie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Więcej informacji na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich