Kontakt

Pytania dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy kierować do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
adres: Kraków, ul. Wielicka 72B
tel.: 12 29 90 744 fax: 12 29 90 741