Wiadomości

Uroczyste przekazanie aneksów do umów przedstawicielom Lokalnych Grup Działania

09.11.2021
W poniedziałek, 8 listopada wicemarszałek Łukasz Smółka uroczyście przekazał aneksy do umów ramowych oraz umów dotyczących kosztów bieżących i aktywizacji przedstawicielom LGD. W wydarzeniu wzięła również udział radna województwa Danuta Kawa.

Nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów

26.10.2021
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” od 29 listopada 2021 roku do 13 grudnia 2021 roku.

Kolejne wnioski dostaną dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową

31.08.2021
Samorząd województwa dofinansuje kolejnych 18 projektów w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej na łączną kwotę ponad 23,5 mln zł.
Zobacz wszystkie wiadomości

Efekty projektów

Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Targowiska

Program przedstawia możliwości rozwoju lokalnych społeczności, gmin i powiatów, które niosą działania samorządowe PROW na lata 2014-2020.

Zobacz film