Wiadomości

Gospodarka wodno-ściekowa

15.05.2020
Komunikat informujący o sposobie postępowania w przypadku niezłożenia II uzupełnień w ramach projektów z wod-kan.

Unijne środki dla partnerów KSOW

14.05.2020
Blisko 1,1 mln zł – to unijne środki, jakie zostały przeznaczone na wsparcie operacji, które będą realizowane w 2020 roku przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W czwartek, 14 maja umowy w tej sprawie podpisali marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zawieszenie sankcji wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014 - 2020

11.05.2020
Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014-2020 w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19.
Zobacz wszystkie wiadomości

Efekty projektów

Efekty wdrażania PROW 2007-2013 - Scalanie gruntów

Program przedstawia możliwości rozwoju lokalnych społeczności, gmin i powiatów, które niosą działania samorządowe PROW na lata 2014-2020.

Zobacz film