Wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD

10.05.2018
W dniach od 13 do 20 maja 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje wyjazd studyjny dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) do Portugalii.

SW informuje, iż w ramach schematu II „Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020” – Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn.

„Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) do Portugalii”,

której celem jest wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń z przedstawicielami LGD z innych krajów Unii Europejskiej, na przykładzie Portugalii.