Unijne środki na scalanie gruntów

15.05.2018
Umowy na operacje typu "Scalanie gruntów" przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Uroczystości przekazania umów odbyły się w Krakowie (24.04.2018 r.), Gorlicach (27.04.2018 r.), Tarnowie (02.05.2018 r.) i Brzesku (14.05.2018 r.). Odebrali je: starosta powiatu myślenickiego Józef Tomal, starosta powiatu miechowskiego Marian Gamrat, starosta powiatu gorlickiego Karol Górski, starosta powiatu tarnowskiego Roman Łucarz oraz starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potepa.

rozdanie umów-scalenia - 24.04.2018.jpg

Małopolskie rolnictwo charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw. Statystycznie każde z nich liczy ok. 3-4 ha rozproszone nawet na 8 działkach. To powierzchnia nawet pięć razy mniejsza niż przeciętna wielkość gospodarstwa w pozostałej części kraju. Lokalnym, drobnym gospodarstwom z Małopolski jest więc trudno produkować i sprzedawać swoje plony na większą skalę, najczęściej zaspokajają jedynie potrzeby właścicieli. Odpowiedzią na dalsze rozdrabnianie użytków rolnych mają być scalenia gruntów. Tego typu zadania zrealizują powiaty: myślenicki, miechowski, tarnowski, brzeski i gorlicki, na co każdy z nich otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

rozdanie umów-scalenia-24.04.2018.jpg

- Ponad połowa Małopolan mieszka na wsiach. Coraz częściej takie rozwiązanie wybierają osoby, które dotychczas żyły w mieście. Na wsi szukają spokoju, czystego powietrza, wytchnienia od miejskiego zgiełku. To powszechna tendencja nie tylko w naszym województwie. Rola wsi się zmienia. Nie pełni już tylko funkcji rolniczych – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. I dodaje:
- Prowadzenie gospodarstw w Małopolsce jest trudne ze względu na duże rozdrobnienie gruntów rolnych. Można jednak przy pomocy środków unijnych modernizować lokalne rolnictwo. Zawsze w tym miejscu posługuję się przykładem Bawarii, która była jednym z prekursorów zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczyło to także scaleń. Dlatego, korzystając z doświadczeń innych regionów, staramy się wcielać dobre rozwiązania w Małopolsce. 

rozdanie umów-scalenia-Gorlice-27.04.2018 r..jpg

Takimi dobrymi rozwiązaniami przeniesionymi na małopolski grunt będą scalenia. Na ten cel Małopolska ma zarezerwowane ponad 76,5 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po naborze trwającym na początku stycznia br. dofinansowanie przyznano pięciu powiatom: myślenickiemu (scalenia w Krzeczowie, gmina Lubień), miechowskiemu (scalenia w Marcinkowicach), gorlickiemu (na scalenia w Racławicach w gminie Biecz oraz w Sękowej), brzeskiemu (scalenia w Strzelcach Wielkich w gminie Szczurowa), tarnowskiemu (scalenia w miejscowościach: Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna). Łączna suma dofinansowania na wszystkie te zadania wyniosła ponad 42,5 mln zł. Z tego najwyższe wsparcie – prawie 12,7 mln zł – otrzyma powiat brzeski. Nieco ponad 8,5 mln zł trafi do powiatu myślenickiego. Powiat gorlicki otrzyma w sumie ponad 13,3 mln zł. Powiat tarnowski na scalenia otrzyma prawie 4,8 mln zł, a powiat miechowski – prawie 3,2 mln zł. 

rozdanie umów-scalenia-Tarnów-02.05.2018.jpg

Środki te mają służyć poprawie wyników gospodarczych, poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarstw. Docelowo na scalonych, a więc większych obszarowo gruntach będzie można rozwijać produkcję rolną, a produkty z niej przeznaczać na sprzedaż, a nie tylko na zaspakajanie własnych potrzeb. Dofinansowanie można też przeznaczyć na poprawę kształtu działek i zapewnienie im dostępu do drogi publicznej, a także prace melioracyjne.