Wiadomości

Dostępne 193 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD

Wiadomości, 10.05.2018

Lista rankingowa - Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 10.04.2018

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018

Wiadomości, 14.03.2018

Szkolenie dla partnerów KSOW

Wiadomości, 06.03.2018

7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018

7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018

7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018