Środki unijne zmieniają miejscowości ziemi tarnowskiej

12.10.2018
Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez sw małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 na ziemi tarnowskiej zostanie zrealizowanych 19 inwestycji, które zmienią oblicze tamtejszych miejscowości.

Blisko 9 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trafi do 19 beneficjentów z subregionu tarnowskiego. Dzięki temu zostaną odnowione centra wsi, które staną się ich wizytówką, zmodernizowane będą ośrodki kultury i biblioteki, a zabytkowe obiekty: dwór w Szczurowej, pałac w Radłowie i spichlerz w Ryglicach czeka renowacja. 

Promesy opiewające łącznie na blisko 9 mln zł beneficjentom przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Ponad połowę obszaru Małopolski stanowią obszary wiejskie, na których mieszka około 1,7 mln Małopolan. Dlatego rozwój tych terenów jest dla nas szczególnie ważny. Jako samorząd województwa dokładamy wszelkich starań, aby małopolskie wsie były nie tylko coraz piękniejsze, ale stawały się też atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i rekreacyjnymi – podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys. 

Promesy, które trafiły do beneficjentów z Sądecczyzny to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. W jego ramach można było starać się m.in. o dofinansowanie inwestycji w obiektach pełniących funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. 

W tym pierwszym obszarze – inwestycji w obiektach kultury – samorząd województwa przyznał 7 dotacji beneficjentom z ziemi tarnowskiej. Ich łączna wartość to prawie 3 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane zostaną domy kultury w Borzęcinie, Niedzieliskach, Zaborowie, Biskupicach Radłowskich i Bogumiłowicach. Nową świetlicę wiejską będą mieć mieszkańcy Wielopola, nowoczesne centrum edukacji powstanie w Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu, a bibliotekę w Majkowicach czeka przebudowa. 

Zmienią się też centra wsi: Rzezawy, Rychwałdu, Szczepanowic, Świebodzina, Dziewina, Skrzyszowa, Szynwałdu, Łękawicy i Ładnej. W gminie Rzepiennik Strzyżewski przybędzie kilka parkingów, a w gminie Żegocina – nowa atrakcja turystyczna. Otoczenie tamtejszego kamieniołomu zostanie zagospodarowane, a istniejące elementy – przebudowane. Część przyznanych środków zostanie przeznaczona na nowe place zabaw w Baczkowie, Proszówkach i Stanisławicach. Natomiast mieszkańcy Czermnej zyskają kolejne miejsce spotkań – ogólnodostępna altanę. Na te inwestycje przyznano ponad 5 mln zł wsparcia.

Dzięki środkom z PROW 2014-2020 uda się też uratować kilka zabytków ziemi tarnowskiej. W zabytkowym dworze Anastazji i Jana Kępińskich w Szczurowej zostanie odnowiona polichromia. Prace konserwatorskie będą też prowadzone przy zabytkowym spichlerzu w Ryglicach. Natomiast w Radłowie odrestaurowany zostanie zespół pałacowo-parkowy.