Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania z Małopolski

06.02.2019
W dniu dzisiejszym Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, uczestniczył w kolejnym spotkaniu z Lokalnymi Grupami Działania z terenu Województwa Małopolskiego.

spotkanie z LGD-06.02.2019 (4).jpg

Głównym tematem spotkania było podsumowanie efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju, tzw. „kamieni milowych”, osiągniętych do końca 2018 r. Najaktywniejsze LGD mogą liczyć na premię podwyższającą kwotę z umowy ramowej na realizację LSR.

Gratuluję Państwu aktywności! Aż 13 małopolskich Lokalnych Grup Działania może, dzięki swej aktywności, starać się o dodatkowe środki na wsparcie rozwoju swoich obszarów – powiedział wicemarszałek województwa.

spotkanie z LGD-06.02.2019.jpg

Od zawarcia umów na realizację LSR w kwietniu 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. LGD w Małopolsce ogłosiły łącznie 588 naborów, w których złożono 2377 wniosków, w tym:

  • wniosków na premie na otwarcie działalności gospodarczej - 904, z czego zawarto 355 umów;
  • wniosków na rozwój istniejącej działalności gospodarczej - 684, z czego zawarto 176 umów;
  • wniosków na inne operacje rozwojowe – 619, z czego zawarto 420 umów;
  • wniosków na projekty grantowe - 111, z czego zawarto 76 umów;
  • wniosków na operacje własne – 59, z czego zawarto 37 umów.

Łącznie do końca 2018 roku zawartych zostało 1064 umów.

spotkanie z LGD-06.02.2019 (2).jpg

Informacje podsumowujące pierwszy kamień milowy w realizacji lokalnych strategii rozwoju dobitnie świadczą o dużym potencjale rozwojowym małopolskich obszarów wiejskich, bardzo kreatywnych, przedsiębiorczych mieszkańcach, poszukujących nowych lub dodatkowych możliwości dochodów dla gospodarstw domowych – podsumował wicemarszałek województwa małopolskiego, Łukasz Smółka.

spotkanie z LGD-06.02.2019 (3).jpg