Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania

20.09.2018
W dniu 19.09.2018 r. odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu Małopolski organizowane przez Jednostkę Regionalną KSOW Województwa Małopolskiego.

Głównym tematem środowego spotkania było omówienie stanu zaawansowania
wdrażania działań dotyczących wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez realizację LSR (kamienie milowe, liczba ogłoszonych konkursów, liczba złożonych wniosków, liczba ocenionych wniosków).

Pracownicy SW przedstawili również scenariusz i harmonogram działań do końca 2018 r. oraz zagadnienia związane z pozostałymi działaniami PROW.