Spotkanie informacyjne dla partnerów KSOW - 9 stycznia 2019 r.

10.01.2019
W dniu 9 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie dla partnerów KSOW.

spotkanie-partnerzy KSOW-09.01.2019 (1).jpg

Spotkanie zostało zorganizowane przez Jednostkę Regionalną KSOW Województwa Małopolskiego w związku z ogłoszonym 4.01.2019 r. konkursem nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

spotkanie-partnerzy KSOW- 09.01.2019.jpg

Spotkanie rozpoczął Z-ca Dyrektora Funduszy Europejskich Roman Wcisło. Na spotkaniu zostały omówione zasady udziału w ogłoszonym konkursie oraz dokumentacja konkursowa. Przedstawiono nowy formularz wniosku o wybór operacji oraz szczegółowo omówiono wszystkie załączniki. Zaprezentowano także przykłady błędów we wnioskach opracowane na podstawie doświadczeń z ubiegłego roku. Uczestnicy poznali także obowiązujące w konkursie limity środków w podziale na jednostki do których należy składać wnioski o wybór operacji.