​Podsumowanie PO RYBY 2014-2020 i PROW 2014-2020 - działania wdrażane przez FE (raport wg stanu na koniec sierpnia 2017 r.)

11.09.2017