Najczęściej występujące nieprawidłowości związane z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących projektów realizowanych w ramach PROW oraz PO RYBY

08.02.2019