Nabór wniosków na scalania gruntów coraz bliżej

12.02.2019
W dniu 12 lutego br. w siedzibie UMWM przy ul. Wielickiej odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW na lata 2014-2020 SCALANIE GRUNTÓW.

szkolenie-scalania-12.02.2019 (2).jpg

Szkolenie otworzył Pan Roman Wcisło - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Na przedmiotowym szkoleniu szczegółowo omówiono poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 –– ramy prawne, zasady przyznawania pomocy, kryteria oceny oraz zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Nabór będzie trwał od 25 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r.

szkolenie-scalania-12.02.2019 (1).png

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zobacz również Informacje o naborze.