Konsultacje dla partnerów KSOW

01.02.2019
W dniu 1 lutego 2019 r. w siedzibie UMWM przy ul. Wielickiej odbyły się konsultacje dla partnerów KSOW.

konsultacje KSOW-01.02.2019 (3).jpg

Konsultacje miały charakter szkoleniowo-wrsztatowy i zostały na nim przedstawione niezbędne informacje, które potencjalni beneficjenci będą mogli wykorzystać przy składaniu wniosków o wybór operacji. Przedstawione zostały m.in. zasady naboru wniosku, szczegółowo omówiono formularz wniosku o wybór operacji oraz przedstawiono najczęściej popełniane błędy we wnioskach składanych we wcześniejszych naborach

konsultacje KSOW-01.02.2019 (2).jpg

Uczestnicy spotkania mogli przedstawić swoje pomysły na projekty partnerskie oraz rozwiać wątpliwości związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

Uwaga:

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r.

Więcej informacji na stronach internetowych:

www.prow.malopolska.pl

www.malopolskie.ksow.pl

www.ksow.pl