Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

25.02.2019

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017-2018:

PUBLIKACJA - wersja polska

PUBLIKACJA - wersja angielska