Wiadomości

Dostępne 149 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

Wiadomości, 18.01.2018

Spotkanie dla partnerów KSOW

Wiadomości, 16.01.2018

Nabory ogłaszane przez LGD

Wiadomości, 08.01.2018

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 22.01.2018